Samen

De resultaten van S-Action zijn zonder uitzondering het gevolg van een goede en intensieve samenwerking. Met u als opdrachtgever, met creatieven en met de toeleveranciers.

 

S-Action werkt het liefst – en het best – in de flow. Want een scherpe planning houdt alle betrokkenen bij de les. En de kosten beheersbaar. Actie dus.

 

Harde deadlines en scherpe budgetten maken dingen meetbaar en trekken duidelijke grenzen. En ze doen een beroep op de creativiteit van iedereen om binnen die grenzen te blijven. Want afspraak is afspraak.

 

Dat geldt ook voor de afspraken die u en ik maken over de inzet van S-Action. We leggen duidelijk vast wat uw opdracht omvat en welk resultaat u verwacht. We spreken af of S-Action vanuit uw organisatie opereert of vanuit de eigen locatie. We maken een heldere inschatting van het tijdsbeslag en van de vermoedelijke duur van de opdracht. Vervolgens kiest u of u S-Action op uurbasis wilt inzetten of op basis van een totale projectprijs.